Airdrop Notice and reminder 2022 Jul 23

Hows To Top
Jul 25, 2022

--

Airdrop Notice and reminder
 • Aurora Penguin danh sách trúng tại đây
 • Realms of Ethernity đang phát token, ai trúng thì claim
 • Melody Airdrop (SNS) ai tham gia thì vào kết nối ví check chờ ngày claim
 • Ethernity Airdrop ai làm vào check xem claim được bao nhiêu
 • ZigZag mở nhánh sản phẩm trên Arbitrum
 • Star Atlas thông báo ra mắt DAO
 • TVL sàn Bancor tiếp tục đà giảm
 • BlockFi đang cho vay 600 triệu USD tài sản mà không có bảo chứng
 • FTX đề xuất bồi thường tiền cho người dùng Voyager
 • KuCoin bác bỏ các tin đồn thiệt hại về LUNA
 • Tweet nổi bật hôm nay

--

--