Airdrop Notice and reminder 2022 Jul 22

Hows To Top
Jul 22, 2022

--

Airdrop Notice and reminder
  • Zipmex chặn rút tiền
  • Wormhole hỗ trợ cầu nối Aurora
  • Coinbase lên tiếng khẳng định không liên quan đến các tổ chức gặp khủng hoảng thanh khoản
  • Halborn huy động được 90 triệu đô vòng Seria A
  • Tribe Capital gọi vốn 25 triệu đô
  • Tesla đã bán tổng cộng 75% khoản Bitcoin đang nắm giữ
  • Minecraft tuyên bố không dính đến NFT
  • Hashflow huy đông 25 triệu đô vòng Seria A
  • Cựu giám đốc Coinbase bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến giao dịch nội gián
  • Tweet nổi bật hôm nay

--

--