Alightpay airdrop $4+ref

Hows To Top
2 min readJul 22, 2022

About Alightpay

Alightpay cung cấp cho công chúng một nền tảng quản lý tiền điện tử an toàn và dễ sử dụng, dành riêng cho việc bảo vệ và mở rộng tài sản tiền điện tử một cách an toàn và thuận tiện. Alightpay được liên kết với NULS, Psalms, ACY Finance và hơn thế nữa.

Alightpay airdrop

Phần thưởng Airdrop sẽ phân phối sau khi TGE và sẽ được thưởng cho 4.000 người tham gia ngẫu nhiên may mắn.

Tiền thưởng giới thiệu

  • Top 1:30 ALPY
  • Top 2–10: 20 ALPY
  • Top 11–50: 15 ALPY
  • Top 51–100: 10 ALPY
  • Top 101–200: 5 ALPY

Alightpay airdrop

Tham gia ngay

  • Tham gia Alightpay trên các kênh và nhóm Telegram.
  • Theo dõi Alightpay trên Twitter Instagram.
  • Theo dõi Alightpay trên Coinmarketcap.
  • Nhập địa chỉ ví BSC-BEP20.
  • Mỗi người trong số 200 giới thiệu hàng đầu có thể nhận được nhiều mã thông báo ALPY hơn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm Telegram. Sau khi tham gia, hãy tích cực và nói chuyện. Bằng cách này, bạn cũng sẽ nhận được mã thông báo ALPY.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: airdrop là miễn phí 100%, vui lòng tự nghiên cứu trước khi tham gia vào bất kỳ dự án airdrop nào.Không chia sẻ khóa bí mật dưới bất kỳ hình thức nào.

Disclaimer: Please do your own research before joining to any airdrops project, also airdrop is 100% free.Do not share the secret key in any way.

--

--