MetasensNFT x PetaRush Airdrop

Hows To Top
Aug 6, 2022

--

MetasensNFT x PetaRush

MetasensNFT x PetaRush Airdrop

THAM GIA NGAY

  • Hoàn thành nhiệm vụ đơn giản
  • Điền ví BEP-20 của bạn
  • Điền đầy đủ thông tin vào bot.
  • 2.5 USDT sẽ được trao ngẫu nhiên cho 700 người
  • 5 USDT mỗi người nếu nằm trong top 50 tuyển ref

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: airdrop là miễn phí 100%, vui lòng tự nghiên cứu trước khi tham gia vào bất kỳ dự án airdrop nào.Không chia sẻ khóa bí mật dưới bất kỳ hình thức nào.
Disclaimer: Please do your own research before joining to any airdrops project, also airdrop is 100% free.Do not share the secret key in any way.

--

--